Bestilling av etiketter

Du har ikke de nødvendige tillatelsene.

Prøveuttak og innsending 

For å få sendt inn fôrprøver trenger du egne etiketter. Etikettene inneholder en QR-kode og en unik ID for din gård og vil for 2023 se slik ut:

Du bestiller etikettark med 16 etiketter per ark, og bruker 1 etikett på hvert beger du sender inn til analyse.

Prøver av høy og høyensilasje omfattes ikke av ordningen.

PRIS
For TINE produsenter er prisen for etikettarkene henholdsvis kr. 2.496,- (16 etiketter/analyser).
Prisen er kr 156,- pr. etikett, altså per analyse.
Prøvene sendes med tankbilen

For andre er prisen for etikettarkene henholdsvis kr. 4.096,- (16 etiketter/analyser).
Prisen er kr 256,- pr. etikett, altså per analyse.
Vi sender deg plastposer og adresselapp. Du sender prøvene med posten.


Har du spørsmål eller trenger hjelp?
Kontakt TINE Medlemssenter på tlf. 51 37 15 00 eller via medlem@tine.no.

TINE PRODUSENTER 

Grassurfôranalyser

​​​​​Om uttak av prøvene
1. Grassurfôrprøver tatt ut i ferdig konservert masse. Enten fra fôrbrett eller bor-uttatte prøver fra rundballer eller silo. Utstyr for bor-uttak kan kjøpes hos Felleskjøpet, eller du kan be om hjelp fra en rådgiver.

2. Høstetidsprognose av grasprøver.  

Slik tar du ut prøver og sender dem inn
1. For uttak i rundball/silo: Bor i prøvemassen til mengden er tilstrekkelig. Alle typer grassurfôrprøver skal klippes opp i 1-2 cm lengder.

    For uttak fra fôrbrett:


2. Stapp et Ola-beger helt opp uten at planterester havner på yttersiden, og ikke press så hardt at vannet tyter opp.

3. Klistre etiketten på begeret

4. Registrer QR koden med Eana Skifte-appen (mobil). Se veiledning nedenfor under "Eana skifte".

5. Sett Olabegrene med prøver i blå skinne og send de med tankbilen ved å sette prøvene nær melketanken. Be tankbilsjåføren om ekstra skinne med beger hvis du ikke har tilstrekkelig fra før. Send med ubrukte begre om skinna ikke er full.

6. Prøven går til TINEs laboratorium i Molde for å bli analysert. Svartiden vil variere noe ut fra hvor i landet prøven kommer fra, innsendingsmåte og kapasiteten på laboratoriet i Molde.

7. Resultatet kommer i Eana Skifte umiddelbart når det er analysert og du vil bli varslet på mail. 

Grasanalyser 

Slik tar du ut prøven
Finn ett område som er representativt for skiftet du vil teste. Klipp til du har nok mengde til å fylle begeret helt opp. Klipp med en stubbehøyde på ca 5 cm. Klipp opp graset i 1-2 cm lange biter, og stapp i begeret, men ikke så mye at det tyter opp vann.

Sett på etiketten og følg anvisningen videre i Eana-skifte appen, som er en forutsetning for å kunne bruke løsningen. Hvis det er lang tid til melkehenting settes begeret kjølig. Prøven settes ved melketanken, slik at tankbilsjåføren finner den lett.

Svaret kommer opp i Eana skifte-appen så fort jobben på laboratoriet er gjort. Ønsker du å lese mer kan du klikke her.

FOR ANDRE

Grassurfôranalyser 

Om uttak av prøvene
1. Grassurfôrprøver tatt ut i ferdig konservert masse. Enten fra fôrbrett eller bor-uttatte prøver fra rundballer eller silo. Utstyr for bor-uttak kan kjøpes hos Felleskjøpet, eller du kan be om hjelp fra en rådgiver.
2. Høstetidsprognose av grasprøver.

Slik tar du ut prøver og sender dem inn:
1. For uttak i rundball/silo: Bor i prøvemassen til mengden er tilstrekkelig. Alle typer grassurfôrprøver skal klippes opp i 1-2 cm lengder

For uttak fra fôrbrett:


2. Fyll tilsendt zip-pose (100-150 mm) så godt som mulig. Påse at posen blir godt lukket.

3. Klistre etiketten på posen.

4. Registrer QR koden med Eana Skifte-appen (mobil). Se veiledning nedenfor under "Eana skifte".

5. Legg prøveposen (-e) i en konvolutt og bruk KUN tilsendte adresseetiketter. Send prøveforsending med posten.

6. Prøven går til TINEs laboratorium i Molde for å bli analysert. Svartiden vil variere noe ut fra hvor i landet prøven kommer fra, innsendingsmåte og kapasiteten på laboratoriet i Molde.

7. Resultatet kommer i Eana Skifte umiddelbart når det er analysert og du vil bli varslet på mail.

 Grasanalyser

Slik tar du ut prøven
Finn ett område som er representativt for skiftet du vil teste. Klipp til du har nok mengde til å fylle begeret helt opp. Klipp med en stubbehøyde på ca 5 cm. Klipp opp graset i 1-2 cm lange biter, og legg i plastposen, men ikke så mye at det tyter opp vann.

Sett på etiketten og følg anvisningen videre i Eana-skifte appen, som er en forutsetning for å kunne bruke løsningen.

Legg prøven i konvolutt og send med posten. Svaret kommer opp i Eana skifte-appen så fort jobben på laboratoriet er gjort.  

EANA SKIFTE

Hvordan registrere prøven i Eana skifte-App
1. Last ned appen på mobilen. 
2. Etter at etiketten er klistret på begeret eller posen, registrere du QR-koden med Eana skifte-appen (mobil). Husk å gi tilgang til kamera i innstillinger ved bruk. 

 Velg Surfôrprøve hvis du kan relatere prøven til et skifte og slått

Dersom du har fôrmikser og blander ulike grassurfôr kan du også merke av hvor fôret kommer fra. Da legger du inn skifte, slått og kilo under.

Dette er valget for boreprøver, som stammer fra skifte og slått. Du kan slå sammen like skifter hvis de representerer ett fôrparti i en silo. Dette gjør du ved å huke av for flere skifter. Her vil det nok for mange være aktuelt å sjekke med fôrbrettprøver underveis. 

Vi har ikke laget kalibrering for mikser enda, så det betyr at en må ta prøver av grassurfôret som inngår i miksen. Det er heller ikke mulighet for å sende inn prøver av høy ennå. 

3. Resultatet kommer i Eana skifte umiddelbart når det er analysert og du vil bli varslet på mail.